Privacy en disclaimer

Algemeen

Dit is het privacybeleid van Urban by Eye Wish en Eye Wish Opticiens, onderdeel van GrandVision Benelux. GrandVision Benelux is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

GrandVision Benelux respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. GrandVision Benelux heeft de gegevensverwerkingen die in het kader van deze Website plaatsvinden aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.

Persoonsgegevens

GrandVision Benelux verwerkt de persoonsgegevens die zij via de website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- een aanvraagformulieren. U kunt via de website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan GrandVision Benelux verstrekken.

Bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar mogen hun persoonsgegevens slechts via de website aan GrandVision Benelux verstrekken als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger die kennis heeft genomen van dit privacy beleid.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door GrandVision Benelux gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van GrandVision Benelux, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van reclame per post. Voor zover wettelijk vereist vraagt GrandVision Benelux uw toestemming voordat zij u dergelijke informatie toezendt.

GrandVision Benelux zal de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven aan haar groepsmaatschappijen. In sommige gevallen zal GrandVision Benelux deze persoonsgegevens ook aan derden ter beschikking stellen, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van GrandVision Benelux of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. GrandVision Benelux zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. GrandVision Benelux bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 10 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die GrandVision Benelux over u verzamelt. Ook kunt u GrandVision Benelux verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Eye Wish Opticiens t.a.v. Klantenservice Postbus 90 3769 ZH Soesterberg.